Ślub konkordatowy

Dodane przez administrator
5
styczeń

Ślub konkordatowy to najczęstsze rozwiązanie. Od 1998 roku narzeczeni nie muszą już zawierać osobno ślubu cywilnego i kościelnego. Od tego momentu ślub konkordatowy jest jednocześnie aktem prawnym i ceremonią kościelną. Wszystkie osoby wyznania rzymsko-katolickiego mogą wziąć ślub konkordatowy i uniknąć zbędnych formalności związanych ze ślubem cywilnym. Dzięki temu zmniejszamy liczbę wizyt w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) do minimum. Oczywiście nadal istnieje możliwość zawarcia osobno ślubu cywilnego i kościelnego, ale takie przypadki należą do rzadkości.

Ślub konkordatowy, podobnie jak ślub kościelny zawierany jest zazwyczaj w parafii panny młodej lub jej wybranka. W przypadku wybrania innej parafii będziecie potrzebowali zgody od proboszczów ze swoich parafii. Taki dokument nazywany jest „licencją”.

Ślub konkordatowy – wizyta w kancelarii parafialnej – Etap 1

Pierwszy krok to wizyta w kancelarii parafialnej, w której odbędzie się ślub. Wybierzcie się tam w okresie od 6 do 3 miesięcy przed ślubem. Weźcie ze sobą:
świadectwa bierzmowania narzeczonych (otrzymacie je w swoich kancelariach parafialnych; dokumenty ważne są przez 3 miesiące)
świadectwa chrztu narzeczonych (otrzymacie je w swoich kancelariach parafialnych; dokumenty ważne są przez 3 miesiące)
zaświadczenie o uczestnictwie i ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej (można donieść w późniejszym terminie)
dowody osobiste

Urzędnik kościelny na podstawie zgromadzonych kompletów dokumentów sporządzi protokół przedślubny oraz rozpisze zapowiedzi przedślubne. Zapowiedzi są wygłaszane przez 2 tygodnie w parafii panny młodej oraz pana młodego. Niestety, to do Was należy obowiązek poinformowania swojej parafii o planowanym ślubie i prośba o wygłoszenie zapowiedzi (nie uczyni tego za Was parafia, w której bierzecie ślub).
Ślub konkordatowy – zgłoszenie do USC – Etap 2

Na mniej niż 3 miesiące przed ślubem należy zgłosić się do USC. Musicie mieć ze sobą:

*dowody osobiste
*skrócone odpisy aktów urodzenia
*wdowiec/wdowa musi przynieść akt zgonu współmałżonka

W USC odpowiecie na kilka formalnych pytań, do których nie musicie się przygotowywać. Jedyne co powinniście ustalić przed wizytą, to nazwisko jakie przyjmie żona po zawarciu związku, gdyż będziecie musieli je podać urzędnikowi.

Na tej podstawie USC wyda zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie te jest ważne tylko przez 3 miesiące (więc ślub musi się odbyć w następnych 3 miesiącach).
Jeszcze raz do kancelarii parafialnej – Etap 3

Gdy już będziecie mieli zaświadczenie z USC udacie się powrotem do kancelarii parafialnej, w której bierzecie ślub (w zależności od kancelarii parafialnej udajcie się tam od tygodnia do dnia poprzedzającego ślub). Dokumenty, które musicie przynieść to:

zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (dokument z USC)
zaświadczenie o uczestnictwie i ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej (o ile jeszcze tego nie dostarczyliście)
potwierdzenie o odczytaniu zapowiedzi w parafiach narzeczonych

Tuż przed ślubem konkordatowym – Etap 4

Tuż przed ślubem:

przynieście do kancelarii zaświadczenia o odbytych spowiedziach przedślubnych
w dniu ślubu podpiszecie zgodę na skutki cywilno-prawne małżeństwa konkordatowego; stosowne dokumenty podpisują także świadkowie oraz duchowny

Formalności po ślubie konkordatowym – Etap 5

Po ślubie, w ciągu 5 dni od daty zawarcia małżeństwa Kościół ma obowiązek przesłać komplet dokumentów do USC. Ten zaś sporządza akt ślubu. Jeżeli wszystko odbędzie się bez przeszkód, po 2 tygodniach możecie udać się do USC po odbiór skróconych aktów małżeństwa.

Opłaty:

opłata skarbowa – 84 złote
odpis skrócony – 22 złote
odpis zupełny – 33 złote
opłaty w kościele – co 'łaska’ (zazwyczaj 'co łaska’ zdecydowanie przewyższa pozostałe opłaty)

Post a Comment