Ślub jego znaczenie

Dodane przez administrator
21
sierpień

Ślub, co właściwie oznacza? jak można tłumaczyć samo „zjawisko” lub „wydarzenie” ?
Odpowiemy wam trochę teoretyczne, ale i opiszemy samo znaczenie tego słowa.
Ślub jego znaczenie

Ślub – uroczystość zawarcia małżeństwa, podczas której strony składają przysięgę małżeńską w obecności świadków. W antropologii kulturowej ślub jest uznawany za jeden z obrzędów przejścia.

Zwyczaje i obrzędy towarzyszące ślubom ulegały zmianom na przestrzeni wieków – były i są różne w różnych kulturach. Przykładowo, wśród Słowian, jeszcze przed wpływami chrześcijaństwa, formą ślubu była swaćba.

Współcześnie

Współcześnie, ślub może mieć charakter:

– Świecki – zwany również „ślubem cywilnym”. W Polsce zawierany przed urzędnikiem w budynku instytucji państwowej (np. Urząd stanu cywilnego) lub innym miejscu.

– Wyznaniowy – zwany w chrześcijaństwie również „ślubem kościelnym”, mający moc prawną lub też pozbawiony takiego następstwa.
W Polsce sekta o nazwie Reformowany Kościół Katolicki daje możliwość ślubu także parom tej samej płci oraz rozwodnikom. Taki ślub nie jest obecnie uznawany przez państwo.

– Mieszany – kiedy ślub wyznaniowy (np. ślub kościelny) wywiera również skutki w sferze prawa cywilnego, po spełnieniu odpowiednich zasad (np. ślub konkordatowy).
Ślub może być zawarty per procura, gdy uczestniczy w nim tylko jedna strona, zaś druga składa deklarację woli zawarcia związku małżeńskiego przez swego przedstawiciela.

Przyszli małżonkowie oraz świadkowie składają podpisy na dokumentach ślubnych.

Przebieg ślubu

Ślub odbywa się przy osobistej obecności stron zawierających małżeństwo – określa się je jako pannę młodą (pannę) lub pana młodego (kawalera) lub łącznie jako młodych, parę młodą, młodą parę lub parę młodych. Po ślubie strony te stają się małżonkami – żoną (w przypadku kobiety) lub mężem (w przypadku mężczyzny).

Ślub stanowi ważne wydarzenie w większości społeczeństw. W krajach europejskich panna młoda i pan młody są pytani przez osobę prowadzącą ceremonię, czy pragną zawrzeć małżeństwo – bez obopólnej zgody małżeństwo nie może być zawarte. Oboje muszą też spełniać określone kryteria wiekowe, aby ich zgoda była w pełni świadoma. Publiczna forma ślubu pozwala każdemu członkowi społeczności na zgłoszenie sprzeciwu, jeżeli jego zdaniem istnieją okoliczności uniemożliwiające zawarcie małżeństwa.

Materialnymi symbolami małżeństwa są określone przedmioty, np. obrączki ślubne, wzajemnie zakładane na palec serdeczny prawej dłoni przez małżonków lub też specjalne stroje (np. tobe w Sudanie. Symbolicznym gestem zakończeniem ślubu może być np. wzajemny pocałunek pary młodej.

Zwyczaje towarzyszące zawieraniu małżeństwa zależą od kręgu kulturowego z jakiego wywodzą się przyszli małżonkowie.

Ślub w Polsce

Ślubu cywilnego udziela upoważniony urzędnik w Urzędzie stanu cywilnego. W uzasadnionych przypadkach kierownik USC może przyjąć oświadczenie o zawarciu małżeństwa poza lokalem urzędu.

Ślubu wyznaniowego udziela duchowny podczas uroczystości religijnej, np. podczas mszy.

W uzasadnionych przypadkach prawo do udzielania ślubów mają również inni urzędnicy: wójt, burmistrz, upoważniony pracownik urzędu konsularnego, a nawet, w niektórych państwach, kapitan statku.

W wyjątkowych przypadkach ślub może odbyć się pod nieobecność jednej ze stron, w imieniu której występuje wówczas pełnomocnik.

W Polsce ślub zazwyczaj połączony jest z weselem. Popularne są również takie zwyczaje jak np.:

– lista podarunków ślubnych uzgodniona z udziałem młodej pary
– sesja fotograficzna zaręczonej pary (przed ślubem) i następnie pary małżeńskiej (po ślubie)
– strojenie samochodu wiozącego młodą parę kwiatami i balonikami
– ślubna strona internetowa ze zdjęciami i filmami przedstawiającymi młodą parę

Za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lat) wojewoda ma prawo wystąpić do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie jubilatom Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Ślub jego znaczenie
źródło: wikipedia.org

Post a Comment