Ślub cywilny

Dodane przez administrator
5
styczeń

Do 1998 roku ślub cywilny był obowiązkowy, aby związek młodej pary stał się ważny z punktu widzenia prawa. Od czasu porozumienia pomiędzy Stolicą Apostolską, a państwem polskim, narzeczeni mogą wziąć ślub konkordatowy (połączenie ślubu cywilnego z kościelnym).

Ślub cywilny jest najważniejszy z punktu widzenia prawa. Związek taki uznawany jest przez wszystkie organy administracyjne i urzędy.

Ślub cywilny możecie wziąć w każdym urzędzie w całej Polsce. Nie obowiązuje już rejonizacja, która wymagała kiedyś udanie się do najbliższego USC. W odróżnieniu od ślubu kościelnego i konkordatowego wszystkie formalności możecie załatwić w krótkim czasie.

Na co najmniej 31 dni przed planowaną datą zawarcia związku małżeńskiego udajcie się razem do wybranego USC. W USC odpowiecie na kilka formalnych pytań, by urzędnik stwierdził brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. W urzędzie także zdecydujecie jakie nazwisko po ślubie przyjmie żona oraz w przyszłości, wasze dzieci.

Dokumenty potrzebne do ślubu cywilnego
W zależności od swojego stanu cywilnego powinieneś wziąć:

Panna / Kawaler

dowód osobisty
skrócony odpis aktu urodzenia

Rozwódka / Rozwodnik

dowód osobisty
skrócony odpis aktu urodzenia
skrócony odpis aktu małżeństwa (z konieczną adnotacją o rozwodzie lub sentencją rozwodu)

Wdowa / Wdowiec

dowód osobisty
skrócony odpis aktu urodzenia
skrócony odpis aktu zgonu byłego małżonka

Kobieta nieletnia, pomiędzy 16-tym a 18-tym rokiem życia

pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa
skrócony odpis aktu urodzenia
postanowienie sądu rodzinnego, które zezwala na małżeństwo

Cudzoziemcy

odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego
zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne lub postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
postanowienie sądu rodzinnego zezwalające na ślub. Jednak są kraje, które nie wydają tego rodzaju poświadczeń (np. USA). W takim wypadku obywatel USA jest zmuszony do zwrócenia się do polskiego sądu rodzinnego o zgodę na ślub bez zaświadczenia. Na taką zgodę czeka się około 2-3 miesięcy. Następnie dokument musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego
paszport

Na ceremonię zawarcia związku małżeńskiego musicie przyjść wraz ze świadkami na około 30 minut przed uroczystością. Sama uroczystość trwa tylko 15 minut. Urzędnik wygłasza mowę, a Wy powtarzacie słowa przysięgi. Na koniec podpisujecie akt małżeństwa i zakładacie sobie nawzajem obrączki.

W dniu ślubu para może odebrać odpisy aktu ślubu.

Post a Comment